دندنها > محمود معتمد > مهرجان مصدوم مهموم قلقان -مع اويري